© Copyright foto: Stena Line Home » Vereniging » Geschiedenis

Geschiedenis

VRTO
De Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators (VRTO) ontstond op 30 maart 2007 doordat twee stuwadoorsverenigingen fuseerden. Daarmee verdween de Vereniging van Rotterdamse Containerbedrijven en kreeg de Vereniging van Rotterdamse Stuwadoorsbedrijven een nieuwe naam.

De fusie vormde een logisch vervolg op de jarenlange samenwerking tussen beide verenigingen. Maar ook ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en met name de tendens dat het specifieke karakter van de leden niet altijd tot zijn recht komt, maakten bundeling van krachten noodzakelijk.

VRS
De Vereniging van Rotterdamse Stuwadoorsbedrijven (VRS, nu VRTO) kent logischerwijs een veel langere historie dan de Vereniging van Rotterdamse Containerbedrijven. De VRS ontstond al op 11 december 1906, maar werd elf jaar later op 1 januari 1918 ontbonden. Heroprichting volgde op 28 februari 1935 als de 'Vereniging van Rotterdamsche Stuwadoors'. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel valt overigens als oprichtingsdatum van de vereniging 27 juli 1945 te lezen, maar dat zal te maken hebben met de ingestelde bedrijfsorganisaties tijdens de Tweede Wereldoorlog (de Organisatiecommissie Woltersom).
Nadat de SVZ besloten had haar individuele lidbedrijven “onder te brengen” in lidverenigingen, nam het aantal VRS-leden toe en een jaar later besloot de algemene ledenvergadering op 10 december 1979 de naam te veranderen in Vereniging van Rotterdamse Stuwadoorsbedrijven.

VRCB
Op 24 april 1980 richtten de containerbedrijven samen met de roll-on/roll-off ondernemingen de Vereniging van Rotterdamse Container- en Roll on/Roll off bedrijven op. In april 1988 werd deze ontbonden en er kwamen twee aparte verenigingen: de Vereniging van Rotterdamse Roll-on/Roll-Off Bedrijven (VRRR, nu gevestigd in Barendrecht) en op 22 april volgde de Vereniging van Rotterdamse Container Bedrijven (VRCB).

Onze leden