Onze leden

Nieuws

Het Schip Centraal

Op donderdag 14 februari 2013 ondertekende havenmeester René de Vries namens het Havenbedrijf Rotterdam de intentieverklaring ‘Het Schip Centraal’ bij het Loodswezen in Hoek van Holland. Dit is het startsein voor een gezamenlijk traject van alle partijen die direct betrokken zijn bij de planning en uitvoering van bewegingen van zeeschepen in de Rotterdamse Haven.  Het doel  is de informatie-uitwisseling in de nautische keten te verbeteren en met een breed afgestemde verkeersplanning te gaan werken.  In de Rotterdamse haven arriveerden in 2012 ruim 32.000 zeeschepen. Zij waren gezamenlijk goed voor bijna 80.000 scheepsbewegingen. De verwachting is dat dit aantal zal toenemen en dat zeeschepen groter worden. ‘Het Schip Centraal’ past in de Havenvisie 2030. Daarin geeft het Havenbedrijf te kennen dat  in dat jaar de haven van Rotterdam koploper moet zijn op het gebied van duurzaamheid, efficiency en veiligheid.  De partijen die meedoen en getekend hebben zijn: de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors, de Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators, de Vereniging van Rotterdamse Machinale Overslagbedrijven, de natte bulk-terminals in Rotterdam, sleepdiensten Smit, Kotug en Fairplay, de Regionale Loodsencorporatie Rotterdam-Rijnmond en Roeiersvereeniging Eendracht.

VRTO contactgegevens

Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators

Portcity II, 4e etage
Havennummer 2235
Waalhaven z.z. 19
3089 JH Rotterdam
Postbus 54200
3008 JE Rotterdam

Contact:
Secretaris VRTO
de heer E.R. Kotylak
Tel: 010- 4020301
kotylak@deltalinqs.nl

VRTO