© Copyright foto: ECT Home » Vereniging » Over ons

Over ons

Over ons

De Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators (VRTO) is statutair gevestigd te Rotterdam. In het buitenland kan zij optreden onder de naam Rotterdam Terminal Operators’ Association. De vereniging kent twee secties; de sectie stukgoedbedrijven en de sectie containerbedrijven.

Het doel van de vereniging is behartiging van de belangen van de aangesloten ondernemingen. De VRTO tracht dit te bereiken door onder andere aan de leden 'raad en steun te verschaffen', samenwerking met andere verenigingen van ondernemers, het kenbaar maken van haar mening aan organisaties of personen over onderwerpen die de belangen van de Rotterdamse haven en de leden raken en door vertegenwoordiging in colleges die zich met die onderwerpen bezighouden.

Leden kunnen zijn (rechts)personen die in het Rotterdamse havengebied het stuwadoorsbedrijf uitoefenen. Zij verbinden zich tot het nakomen van alle besluiten van de VRTO. Het bestuur beslist over de toelating en stelt tevens het entreegeld en de contributie vast. Omtrent de toelating van nieuwe leden zijn in het Huishoudelijk Reglement nadere regels gesteld.

De VRTO is als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid betrokken bij Deltalinqs. Daarom kunnen de VRTO en haar bedrijfsleden voor brancheoverstijgende kwesties (ook) gebruikmaken van diensten van die organisatie (www.deltalinqs.nl).

Onze leden