© Copyright foto: Interforest Terminal Rotterdam B.V. Home » Vereniging » Partners

Partners


 

 

 

 

 

 

 

 

Deltalinqs

De VRTO is aangesloten bij Deltalinqs. Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van de logistieke en industriële bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied. De organisatie wordt beschouwd als het aanspreekpunt voor en de spreekbuis namens de ruim 600 aangesloten bedrijven en verenigingen.

Door het unieke kennisnetwerk is Deltalinqs dé gesprekspartner op regionaal niveau, bij het Rijk en bij de Europese Unie.
Deltalinqs voert het secretariaat van de VRTO. De leden van de VRTO participeren in werkgroepen van Deltalinqs.

www.deltalinqs.nl

temp_clip_image015

 

 

Feport

De Federation of Private Port Operators behartigt de Europese belangen van private port operators. De VRTO is aangesloten bij Feport en participeert in een aantal werkgroepen.

www.feport.be

ctgg

 

 

 

CTGG

De CTGG is het samenwerkingsverband van 16 organisaties waarvan de leden betrokken zijn bij het transport van gevaarlijke stoffen. De CTGG zet zich al meer dan 50 jaar in voor het verhogen van de veiligheid van dit vervoer.

De CTGG behartigt de belangen van de leden op het terrein van de ontvangst, verlading, vervoer en overslag van gevaarlijke goederen. Het accent ligt daarbij op betrokkenheid bij totstandkoming van regels en voorschriften die van invloed zijn op de logistieke behandeling van gevaarlijke goederen. Dit geldt in het bijzonder voor het overheidsbeleid dat binnen Nederland, maar ook daarbuiten, wordt gevoerd.

Het samenwerkingsverband is een vereniging en vertegenwoordigt vrijwel de gehele markt; zowel de logistieke dienstverleners (behalve luchtvervoer) worden vertegenwoordigd als de verladers, de belanghebbenden, bij de te vervoeren producten.


www.ctgg.nl

ichca

 

 

 

ICHCA

International Cargo Handling Coordination Association, een internationale organisatie opgericht ter promotie van de veiligheid in de vervoersketen bij het nationale en internationale vervoer van goederen, met alle modaliteiten, in alle stadia en alle bijbehorende fysieke handelingen.

www.ichcainternational.co.uk

Onze leden