Home » Nieuws

Eenduidige werkwijze weegplicht Rotterdamse Terminals

Op 1 juli treedt de nieuwe weegplicht vanuit het IMO-SOLAS-verdrag in werking. Vanaf dat moment zijn verladers verplicht een geverifieerd gewicht (VGM) toe te voegen aan het Shipping Document. Een container die niet over een VGM beschikt conform het SOLAS verdrag, zal niet aan boord van het schip mogen worden geladen.

De Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators (VRTO) heeft een werkwijze ontwikkeld over de toepassing van de nieuwe regelgeving in de praktijk. In de brief, Nederlands / Engels, van de VRTO wordt deze werkwijze verder uiteengezet. De VRTO hoopt hiermee meer duidelijkheid te geven aan andere partijen in de logistieke keten. 

Meer informatie: Jasper Nagtegaal, 010 - 4020301


Ander nieuws