Home » Nieuws

Weegplicht Coulance

De International Maritime Organisation (IMO) heeft een aanvullende circulaire gepubliceerd inzake hoe om te gaan met containers die vóór 1 juli 2016 zijn geladen op een zeegaand schip en na 1 juli 2016 worden overgeladen op een ander zeegaand schip. In haar circulaire heeft de IMO aangegeven dat lidstaten mogen toestaan dat voor deze specifieke ‘transhipment’ ladingstroom geen VGM aanwezig hoeft te zijn.

De terminals in Rotterdam kunnen er na afstemming met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu van uitgaan dat de Inspectie Leefomgeving en Transport de door IMO gegunde overgangsperiode van drie maanden na 1 juli door laat werken in haar aanpak van toezicht en handhaving.

De SOLAS wetgeving per 1 juli blijft echter onverminderd van kracht. Dit betekent nog steeds dat het principe No VGM – No Load zal gelden voor alle exportcontainers na 1 juli 2016. De terminals in Rotterdam zullen voor transhipmentcontainers, die vóór 1 juli zijn geladen in een andere haven, een uitzondering maken, zoals toegestaan door de IMO en de Inspectie Leefomgeving en Transport. 

Meer informatie: Jasper Nagtegaal, 010 - 4020301 


Ander nieuws