Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators (VRTO) heeft samen met haar leden en Ten Holter Noordam advocaten de nieuwe ‘Algemene Voorwaarden VRTO’ geformuleerd. Deze voorwaarden zijn op 11 december 2023 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Modernisering van de voorwaarden uit 2009 was om meerdere redenen noodzakelijk. De vereniging stelt al vele jaren geen tarieven meer vast en terminal operators hebben zich gaandeweg verbreed in hun dienstverlening. Ook ontwikkelingen van buitenaf, zoals wijzigende weten regelgeving en veranderende rollen en verantwoordelijkheden in het logistieke proces, spelen hierbij een rol. Hieronder staan ‘Algemene Voorwaarden VRTO’ in het Nederlands en Engels.