Wij staan voor de belangen van onze leden

Wie is de VRTO

De Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators (VRTO) behartigt de belangen van de terminal operators in de sectoren containers, roll-on/roll-off en overig stukgoed. De leden van de VRTO zijn goed voor zo’n 100% van de containeroverslag in de haven van Rotterdam en voor een groot deel van het roll-on/roll-off vervoer en de overslag van overig stukgoed en projectlading.

De VRTO ontstond op 30 maart 2007 door de fusie van twee stuwadoorsverenigingen. Daarmee verdween de Vereniging van Rotterdamse Containerbedrijven (VRCB) en kreeg de Vereniging van Rotterdamse Stuwadoorsbedrijven (VRS) een nieuwe naam.

De VRTO volgt voor en met haar leden ontwikkelingen, voornamelijk op het gebied van wet- en regelgeving, die relevant zijn voor de bedrijfsvoering van de leden. Daarnaast overlegt zij met overheidsdiensten, andere brancheorganisaties en overige organisaties over actuele onderwerpen. De VRTO is als vereniging aangesloten bij Deltalinqs. Deze laatste vereniging kan bij branche overstijgende kwesties (ook) de belangen van de VRTO en haar leden vertegenwoordigen. Leden van de VRTO kunnen (rechts)personen zijn die in het Rotterdamse havengebied het stuwadoorsbedrijf uitoefenen.

VRTO-RSC-4

VRS
De Vereniging van Rotterdamse Stuwadoorsbedrijven (VRS) een van de rechtsvoorgangers van de VRTO, werd op 11 december 1906 opgericht en elf jaar later op 1 januari 1918 ontbonden. Heroprichting volgde op 28 februari 1935 als de ‘Vereniging van Rotterdamsche Stuwadoors’.

VRCB
Op 30 maart 2007 werd de VRTO opgericht en ging de VRCB op in de VRS. In het buitenland kan de VRTO optreden onder de naam Rotterdam Terminal Operators’ Association.

Onze leden